لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1645تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی پیوسته1370/05/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--359فنی و مهندسیدانلود فایل
6646تبلیغ در حج و زیارتکارشناسی پیوسته1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--688علوم انسانیدانلود فایل
5364تربیت بدنی جانبازان و معلولینکارشناسی پیوسته1375/08/13منسوختدوینعلوم ورزشی--468علوم اجتماعیدانلود فایل
5268تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5266تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5265تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5267تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5264تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانیکارشناسی پیوسته1382/10/20منسوختدوینعلوم ورزشی--579علوم اجتماعیدانلود فایل
5269تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینعلوم ورزشی--606علوم اجتماعیدانلود فایل
6460تربیت دبیر زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--465علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰