لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--89علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--31علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--31علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--110علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی قرآن کریم(فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--110علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
تربیت مروج سیاسیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13950412علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.