لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6834فقه و مبانی حقوقی اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
16403فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
6851فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--185علوم انسانیدانلود فایل
6209فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
16009فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
16026فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
16028فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--92علوم انسانیدانلود فایل
6507فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1382/09/08منسوختدوینالهیات--493علوم انسانیدانلود فایل
16131فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1396/04/02فعالبازنگریالهیات--13960402علوم انسانیدانلود فایل
6329فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/07/01منسوختدوینالهیات--335علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰