لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001601پرورش زنبور عسل ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/07/29منسوخبازنگریکشاورزی--76علمی و کاربردیدانلود فایل
2001916پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریکشاورزی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001603پرورش طیور (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوخبازنگریکشاورزی--81علمی و کاربردیدانلود فایل
2001915پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
2001604پرورش گاو (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی--83علمی و کاربردیدانلود فایل
2001605پرورش گوسفند و بز ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریکشاورزی--83علمی و کاربردیدانلود فایل
2002788چاپ با گرایش پیش از چاپکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002876چاپ با گرایش پیش از چاپکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002789چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002877چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلیکاردانی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰