لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7017حفاظت و مرمت آثار تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینمعماری--149هنر و معماریدانلود فایل
7019مردم شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
7015موزه داریکاردانی ناپیوسته1367/11/16منسوختدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
7014موزه ها و بناهای تاریخیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
1349صنایع قند سازیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--153فنی و مهندسیدانلود فایل
1347کاردان فنی عملیات پتروشیمیکاردانی ناپیوسته1367/12/14منسوختدوینمهندسی شیمی--153فنی و مهندسیدانلود فایل
7021هنرهای سنتیکاردانی ناپیوسته1367/12/21فعالتدوینهنرهای کاربردی--154هنر و معماریدانلود فایل
6298تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/02/24منسوختدوینعلوم تربیتی--159علوم انسانیدانلود فایل
1209ساخت و تولیدکارشناسی پیوسته1368/03/28منسوختدوینمهندسی مکانیک--161فنی و مهندسیدانلود فایل
6141معلم قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1368/04/11فعالتدوینتحول در مطالعات قرآنی--162علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰