لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6892تاریخ اهل بیت (ع)دکتری تخصصی1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
6891تاریخ تشیعدکتری تخصصی1387/04/08فعالتدوینعلوم حوزوی--690علوم انسانیدانلود فایل
6550تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1389/07/17منسوختدوینعلوم حوزوی--772علوم انسانیدانلود فایل
16455تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
7002تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامیدکتری تخصصی1386/04/30فعالتدوینهنرهای کاربردی--643هنر و معماریدانلود فایل
16180تاریخ تمدن اسلامیدکتری تخصصی1389/03/22فعالتدوینعلوم حوزوی--760علوم انسانیدانلود فایل
5649تاریخ علم در دوره اسلامیدکتری تخصصی1399/06/02فعالتدوینعلوم تاریخی--932علوم اجتماعیدانلود فایل
5023تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم تاریخی--748علوم اجتماعیدانلود فایل
6551تاریخ معاصرجهان اسلامدکتری تخصصی1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزوی--815علوم انسانیدانلود فایل
6003تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--200علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰