لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7182نمایش عروسکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/08/02فعالتدوینهنرهای نمایشی--666هنر و معماریدانلود فایل
7183مهندسی معماری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/02/19فعالتدوینمعماری--585هنر و معماریدانلود فایل
7184انرژی و معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19منسوختدوینمعماری--648هنر و معماریدانلود فایل
7185تکنولوژی معماریکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/11/06منسوختدوینمعماری--651هنر و معماریدانلود فایل
7188فرشکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/17منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--737هنر و معماریدانلود فایل
6755تفسیر قرآن مجیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--561علوم انسانیدانلود فایل
6756آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26فعالبازنگریزبانشناسی--423علوم انسانیدانلود فایل
6291زبان وادبیات چینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/07فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--757علوم انسانیدانلود فایل
1496مهندسی ترافیک هواییکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--880فنی و مهندسیدانلود فایل
6173زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/10/02فعالتدوینعلوم حوزوی--886علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰