لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2110آموزش زیست شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/07/07فعالتدوینعلوم زیستی--846علوم پایهدانلود فایل
2509آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم زیستی--869علوم پایهدانلود فایل
2061آموزش شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04فعالتدوینشیمی--550علوم پایهدانلود فایل
2577آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریشیمی--13990403علوم پایهدانلود فایل
2508آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریشیمی--869علوم پایهدانلود فایل
6057آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6058آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6059آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6060آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6056آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰