لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1215ساختمانکارشناسی ناپیوسته1378/10/05منسوختدوینمهندسی عمران--385فنی و مهندسیدانلود فایل
1216علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی عمران--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1217علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی عمران--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1218علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی عمران--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1219علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی عمران--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1220علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطیکارشناسی پیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی عمران--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1221عمران - عمرانکارشناسی ناپیوسته1384/11/15منسوختدوینمهندسی عمران--576فنی و مهندسیدانلود فایل
1222مهندسی فرماندهی وکنترل هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
1223فرماندهی وکنترل هوایی گرایش اطلاعات و عملیاتکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
1224فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--362فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰