لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16482تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1400/07/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--305علوم انسانیدانلود فایل
5260تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریعلوم تاریخی--598علوم اجتماعیدانلود فایل
16372تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1388/06/07فعالبازنگریعلوم حوزوی--665علوم انسانیدانلود فایل
5601تاریخ اسلامکارشناسی پیوسته1395/09/15فعالبازنگریعلوم تاریخی--907علوم اجتماعیدانلود فایل
5578تاریخ ایرانکارشناسی پیوسته1395/08/17فعالبازنگریعلوم تاریخی--902علوم اجتماعیدانلود فایل
5583تاریخ تمدنکارشناسی پیوسته1396/03/01فعالبازنگریعلوم تاریخی--936علوم اجتماعیدانلود فایل
5581تاریخ جهانکارشناسی پیوسته1395/09/01فعالبازنگریعلوم تاریخی--904علوم اجتماعیدانلود فایل
6847تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
5526تاریخ گرایش آزادکارشناسی پیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم تاریخی--474علوم اجتماعیدانلود فایل
5525تاریخ گرایش دبیریکارشناسی پیوسته1375/10/21منسوختدوینعلوم تاریخی--474علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰