لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001465مربی کودکان استثناییکاردانی ناپیوسته1382/05/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--16علمی و کاربردیدانلود فایل
2003000فتوگرافیک عکاسیکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریهنر--16فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003046فتوگرافیک گرافیککاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریهنر--16فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002999کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--16فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001407تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2001409مونتاژ خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2001408کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2003042انیمیشن دیجیتالکارشناسی ناپیوسته1399/03/06فعالتدوینهنر--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003045صنایع فلزیکاردانی پیوسته1399/03/12فعالبازنگریعلوم مهندسی--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001665مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاهکارشناسی ناپیوسته1382/08/06منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰