لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001597بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
2001094بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001098بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
2001298بهره برداری ( کاردان فنی )کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001614بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001012بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت--40علمی و کاربردیدانلود فایل
2001150بهره وری در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--90علمی و کاربردیدانلود فایل
2002846بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--78علمی و کاربردیدانلود فایل
2002845بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش صنعتکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--78علمی و کاربردیدانلود فایل
2060بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰