لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6190فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/08/30منسوختدوینالهیات--102علوم انسانیدانلود فایل
6501فقه و حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1379/04/26منسوختدوینالهیات--397علوم انسانیدانلود فایل
6197فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
6208فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/07/27فعالبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
6198فقه و حقوق خصوصیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوخبازنگریالهیات--410علوم انسانیدانلود فایل
16402فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
16340فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1399/03/10فعالتدوینالهیات--13990310علوم انسانیدانلود فایل
16247فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1396/06/06فعالبازنگریالهیات--13960606علوم انسانیدانلود فایل
6975فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1384/02/12منسوخبازنگریالهیات--13840212علوم انسانیدانلود فایل
6005فقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--130علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰