لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002872موسیقی با گرایش ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2002873موسیقی با گرایش ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2001111مکانیزاسیون کشاورزیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--141علمی و کاربردیدانلود فایل
2001416مکانیک-ماشینهای راهسازیکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوخبازنگریصنعت--34علمی و کاربردیدانلود فایل
2001378نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته1384/07/30منسوخبازنگریصنعت--56علمی و کاربردیدانلود فایل
2001140هتلداریکاردانی ناپیوسته1385/10/02منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--82علمی و کاربردیدانلود فایل
2001477هتلداریکاردانی ناپیوسته1385/10/02منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--82علمی و کاربردیدانلود فایل
1463هوانوردیکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940623فنی و مهندسیدانلود فایل
2001373هوانوردی خلبانی PPLکاردانی ناپیوسته1384/02/31منسوخبازنگریصنعت--49علمی و کاربردیدانلود فایل
2001909پرورش اسب ( بازنگری شده )کارشناسی ناپیوسته1386/08/19منسوخبازنگریکشاورزی--101علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰