لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001787تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
6842تربیت معلم قرآن کریمکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینتحول در مطالعات قرآنی--414علوم انسانیدانلود فایل
2001315تسلیحات (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1374/07/16منسوختدوینصنعت--304علمی و کاربردیدانلود فایل
2001473تشریفاتکاردانی ناپیوسته1384/02/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--49علمی و کاربردیدانلود فایل
2001553تصویر برداریکاردانی ناپیوسته1389/03/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--157علمی و کاربردیدانلود فایل
2001525تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ـ اتاق عملکاردانی ناپیوسته1388/03/03منسوختدوینصنعت--134علمی و کاربردیدانلود فایل
2001048تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملکاردانی ناپیوسته1388/03/03منسوختدوینصنعت--134علمی و کاربردیدانلود فایل
2001515تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص پزشکیکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوختدوینصنعت--115علمی و کاربردیدانلود فایل
2001389تعمیر و نگهداری خودروکاردانی ناپیوسته1382/09/01منسوختدوینصنعت--20علمی و کاربردیدانلود فایل
2001227تعمیر و نگهداری در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--393علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰