لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7023هنرهای نمایشیکاردانی ناپیوسته1367/07/09فعالتدوینهنرهای تجسمی--136هنر و معماریدانلود فایل
6749امور دولتیکاردانی ناپیوسته1367/07/16فعالتدوینمدیریت--137علوم انسانیدانلود فایل
2002593امور دولتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشیکاردانی ناپیوسته1367/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--137علمی و کاربردیدانلود فایل
1599مهندسی صنایع شیمیایی معدنیکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--139فنی و مهندسیدانلود فایل
1600مهندسی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--139فنی و مهندسیدانلود فایل
1325مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--139فنی و مهندسیدانلود فایل
1855دریانوردیکاردانی ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینمهندسی عمران--143فنی و مهندسیدانلود فایل
2137ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/12منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
5208جامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/09/16فعالتدوینعلوم اجتماعی--137علوم اجتماعیدانلود فایل
7022باستان شناسیکاردانی ناپیوسته1367/11/16فعالتدوینهنرهای کاربردی--149هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰