لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2623بیوشیمیدکتری تخصصی1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--162علوم پایهدانلود فایل
2027بیوفیزیکدکتری تخصصی1378/12/02منسوختدوینعلوم زیستی--389علوم پایهدانلود فایل
2538بیوفیزیکدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2432بیوفیزیکدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
3017بیولوژی و آناتومی چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
5639بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریعلوم ورزشی--140علوم اجتماعیدانلود فایل
5017بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1392/06/10منسوخبازنگریعلوم ورزشی--842علوم اجتماعیدانلود فایل
7232تئاتردکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینهنرهای نمایشی--861هنر و معماریدانلود فایل
6549تاریخ اسلامدکتری تخصصی1392/05/27فعالتدوینعلوم حوزوی--840علوم انسانیدانلود فایل
5022تاریخ انقلاب اسلامیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم تاریخی--651علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰