لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1493مهندسی شیمی گرایش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1494مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1495مهندسی شیمی گرایش نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11فعالبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
1872مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقالکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/05/11منسوخبازنگریمهندسی شیمی--83فنی و مهندسیدانلود فایل
6753معارف اسلامی و مدیریت گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومیکارشناسی ارشد پیوسته1390/10/10منسوختدوینمدیریت--688علوم انسانیدانلود فایل
1201ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1370/12/11منسوختدوینمهندسی صنایع--367فنی و مهندسیدانلود فایل
1275مهندسی جریه راه اهنکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینمهندسی برق--465فنی و مهندسیدانلود فایل
6754فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/06/30منسوختدوینحقوق--201علوم انسانیدانلود فایل
7180مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخیدکتری تخصصی1392/06/31فعالبازنگریمعماری--863هنر و معماریدانلود فایل
7181فرشکارشناسی پیوسته1392/06/31فعالبازنگریهنرهای کاربردی--863هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰