لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001098بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--296علمی و کاربردیدانلود فایل
2001298بهره برداری ( کاردان فنی )کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--179علمی و کاربردیدانلود فایل
2001614بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001012بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت--80علمی و کاربردیدانلود فایل
2001150بهره وری در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2002846بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2002845بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش صنعتکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2060بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
2612بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
2613بیم سنجیدکتری تخصصی1400/07/25فعالبازنگریآمار--308علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰