لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16463فقه و اصولکارشناسی پیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16453مذاهب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16459مذاهب اسلامی گرایش تقریبدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16454مذاهب فقهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16460مذاهب کلامیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16461مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16470معارف اسلامی و زبان و ادبیات عربیکارشناسی پیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16462وهابیت شناسیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
2001467تکنولوژی آموزشیکاردانی ناپیوسته1382/05/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--16علمی و کاربردیدانلود فایل
2001466مربی معلولین ذهنیکاردانی ناپیوسته1382/05/25منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--16علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰