لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001590بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
2001099بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001110بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
2001427بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
2001587بهداشت فراورده‌های دامیکاردانی ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینکشاورزی--367علمی و کاربردیدانلود فایل
2001117بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001434بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001848بهداشت مواد غذایی با منشا دامیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001903بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی ناپیوسته1386/01/25منسوختدوینکشاورزی--88علمی و کاربردیدانلود فایل
4084بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--409دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰