لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1573مهندسی پزشکیدکتری تخصصی1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1754مهندسی پزشکی گرایش اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1937مهندسی پزشکی گرایش بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1934مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1936مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1935مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1938مهندسی پزشکی گرایش توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
1939مهندسی پزشکی گرایش ورزشکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--73فنی و مهندسیدانلود فایل
2002874موسیقی با گرایش آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
2002875موسیقی با گرایش آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1385/03/06منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--69علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰