لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001142تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--89علمی و کاربردیدانلود فایل
2001944تربیت مبلغ قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001483تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1386/02/08منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--89علمی و کاربردیدانلود فایل
2001133تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--31علمی و کاربردیدانلود فایل
2001468تربیت مربی تکواندوکاردانی ناپیوسته1383/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--31علمی و کاربردیدانلود فایل
2001166تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانانکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001485تربیت مربی قرآن کریمکاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--110علمی و کاربردیدانلود فایل
2001155تربیت مربی قرآن کریم(فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1387/01/24منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--110علمی و کاربردیدانلود فایل
2001459تربیت مربی مراکز پیش از دبستانکاردانی ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--403علمی و کاربردیدانلود فایل
2001167تربیت مربی کشتیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰