لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2077ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
2078ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1367/03/28منسوختدوینعلوم ریاضی--126علوم پایهدانلود فایل
6448علوم قضاییکارشناسی پیوسته1367/03/28منسوختدوینحقوق--126علوم انسانیدانلود فایل
6147امور مالی و مالیاتیکاردانی ناپیوسته1367/04/11فعالتدوینمدیریت--127علوم انسانیدانلود فایل
2317ریاضی گرایش آنالیزدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
2319ریاضی گرایش هندسه - توپولوژیدکتری تخصصی1367/06/05فعالتدوینعلوم ریاضی--131علوم پایهدانلود فایل
2194فیزیک کاربردی (شاخه ی هواشناسی)کارشناسی پیوسته1367/06/12منسوختدوینفیزیک--132علوم پایهدانلود فایل
2107هواشناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/06/12منسوختدوینعلوم زمین--132علوم پایهدانلود فایل
2002644تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی موادکاردانی ناپیوسته1367/06/19منسوختدوینصنعت--133علمی و کاربردیدانلود فایل
3100شیلاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/07/02منسوختدوینمنابع طبیعی--135کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰