لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
8001بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1381/12/13منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--61فنی و مهندسیدانلود فایل
2328بیوانفورماتیکدکتری تخصصی1394/02/19فعالتدوینعلوم ریاضی--860علوم پایهدانلود فایل
4027بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1381/09/16منسوختدوینعلوم پایه--472دامپزشکیدانلود فایل
4083بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1397/07/01فعالبازنگریعلوم پایه--13970701دامپزشکیدانلود فایل
3354بیوتکنولوژی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
3016بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهیدکتری تخصصی1382/01/17منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--1382کشاورزیدانلود فایل
2026بیوشیمیدکتری تخصصی1378/12/02منسوختدوینعلوم زیستی--389علوم پایهدانلود فایل
4028بیوشیمیدکتری تخصصی1391/10/10فعالبازنگریعلوم پایه--817دامپزشکیدانلود فایل
2540بیوشیمیدکتری تخصصی1397/04/30فعالتدوینعلوم زیستی--13970430علوم پایهدانلود فایل
2433بیوشیمیدکتری تخصصی1395/12/01فعالبازنگریعلوم زیستی--92علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰