لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16286آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--119علوم انسانیدانلود فایل
6281آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/09/06منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--403علوم انسانیدانلود فایل
6170آموزش زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/20فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--825علوم انسانیدانلود فایل
16190آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--887علوم انسانیدانلود فایل
6948آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--869علوم انسانیدانلود فایل
16493آموزش زبان فارسیکارشناسی پیوسته1399/11/05فعالتدوینزبانشناسی--937علوم انسانیدانلود فایل
6741آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی--871علوم انسانیدانلود فایل
6756آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26فعالبازنگریزبانشناسی--273علوم انسانیدانلود فایل
6261آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/11/24منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--273علوم انسانیدانلود فایل
16122آموزش زبان فرانسهکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--131علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰