لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1189مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1190مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1191مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هواییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1192مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1193مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--835فنی و مهندسیدانلود فایل
1197مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/24منسوختدوینمهندسی عمران--311فنی و مهندسیدانلود فایل
1198الکترونیک کاربردیکارشناسی ناپیوسته1369/08/20منسوختدوینمهندسی برق--94فنی و مهندسیدانلود فایل
1199الکترونیک هواپیماییکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1201ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1370/12/11منسوختدوینمهندسی صنایع--232فنی و مهندسیدانلود فایل
1202آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1379/07/10منسوختدوینمهندسی عمران--400فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰