لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001110بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001427بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2001587بهداشت فراورده‌های دامیکاردانی ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینکشاورزی--512علمی و کاربردیدانلود فایل
2001117بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینکشاورزی--298علمی و کاربردیدانلود فایل
2001434بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--298علمی و کاربردیدانلود فایل
2001848بهداشت مواد غذایی با منشا دامیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2001903بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی ناپیوسته1386/01/25منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
4084بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1379/12/14فعالتدوینعلوم درمانگاهی--553دامپزشکیدانلود فایل
2001597بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--296علمی و کاربردیدانلود فایل
2001094بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰