لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
دین پژوهیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
شیعه شناسیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی - جامعه شناسیکارشناسی پیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی - زبان و ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
علوم و معارف نهج البلاغهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آبکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران-آبشناسی گرایش آب های زیرزمینیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
عمران-آبشناسی گرایش آب های سطحیکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
فرقه های تشیعدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.