لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001032برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--38علمی و کاربردیدانلود فایل
2001304برق – الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
9032برق – قدرتکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینمهندسی برق--443فنی و مهندسیدانلود فایل
2002826برق- قدرت با گرایش تولیدکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوخبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2002828برق- قدرت گرایش توزیعکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2002827برق- قدرت گرایش پست و انتقالکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--112علمی و کاربردیدانلود فایل
2001022برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--166علمی و کاربردیدانلود فایل
2001504برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--166علمی و کاربردیدانلود فایل
2001590بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینکشاورزی--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001099بهداشت آبزیانکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰