لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16078الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
6418الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--329علوم انسانیدانلود فایل
6835الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
16239تاریخ تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24فعالتدوینالهیات--606علوم انسانیدانلود فایل
6847تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
6003تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
6176تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--581علوم انسانیدانلود فایل
16358حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--789علوم انسانیدانلود فایل
6421دبیری الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/18منسوختدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
16073عرفان تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات--656علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰