لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3335مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورده های سلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3332مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3336مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3327مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
1238مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی عمران--661فنی و مهندسیدانلود فایل
1743مهندسی نفت گرایش اکتشافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1741مهندسی نفت گرایش بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1742مهندسی نفت گرایش حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1740مهندسی نفت گرایش مخازنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1573مهندسی پزشکیدکتری تخصصی1395/05/17منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--127فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰