لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حکمت و کلام شیعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/06/02فعالتدوینالهیات--932علوم انسانیدانلود فایل
دبیری الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/18منسوختدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
عرفان تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات--693علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/12/10فعالتدوینالهیات--477علوم انسانیدانلود فایل
علوم حدیث گرا یش نهج البلاغهکارشناسی ارشد ناپیوسته1382/12/02منسوختدوینالهیات--500علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/10/18منسوخبازنگریالهیات--406علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1379/10/18فعالتدوینالهیات--406علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینالهیات--230علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/20فعالبازنگریالهیات--13960220علوم انسانیدانلود فایل
علوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی1396/01/30فعالبازنگریالهیات--13960130علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.