لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001012بهره برداری پالایش گازکاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت--80علمی و کاربردیدانلود فایل
2001150بهره وری در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
2002846بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2002845بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش صنعتکاردانی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینصنعت--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2060بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--455علوم پایهدانلود فایل
2150بیوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1375/10/22منسوختدوینعلوم زیستی--475علوم پایهدانلود فایل
2001156تبلیغات و بازاریابیکاردانی ناپیوسته1378/02/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--218علمی و کاربردیدانلود فایل
2001486تبلیغات و بازاریابیکاردانی ناپیوسته1387/02/07منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--218علمی و کاربردیدانلود فایل
2001415تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیکاردانی ناپیوسته1382/12/09منسوختدوینصنعت--61علمی و کاربردیدانلود فایل
2001627تربیت مبلغ قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰