لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001036آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوختدوینصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001218آزمایشگاه صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1378/05/03منسوختدوینصنعت--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2001529آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوختدوینصنعت--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001049آزمون فلزاتکاردانی ناپیوسته1388/09/29منسوختدوینصنعت--287علمی و کاربردیدانلود فایل
2001874آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیادکارشناسی ناپیوسته1382/09/22منسوختدوینفرهنگ و هنر--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001162آشپزیکاردانی ناپیوسته1388/01/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--258علمی و کاربردیدانلود فایل
2001480آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001481آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001482آفریقاشناسی سیاسی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001692آلودگی محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1378/01/29فعالتدوینصنعت--518علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰