لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1165مهندسی نساجی -رشته ساختارهای نانو لیفیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی نساجی--659فنی و مهندسیدانلود فایل
1166مهندسی نساجی - الیافکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی نساجی--659فنی و مهندسیدانلود فایل
1167مهندسی نفت-پالایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/02/19منسوختدوینمهندسی شیمی--402فنی و مهندسیدانلود فایل
1168مهندسی و مدیریت ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/12/15منسوختدوینمهندسی عمران--536فنی و مهندسیدانلود فایل
1182مهندسی صنایع هواییکارشناسی پیوسته1365/06/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--100فنی و مهندسیدانلود فایل
1183مهندسی هوا فضا-آئرودینامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1184مهندسی هوا فضا-جلوبرندگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1185مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1186مهندسی هوا فضا-طراحی سازه های هوا فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/08/14منسوختدوینمهندسی مکانیک--451فنی و مهندسیدانلود فایل
1187مهندسی هوا فضا-مهندسی فضاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینمهندسی مکانیک--557فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰