لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001338برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)کاردانی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--337علمی و کاربردیدانلود فایل
2001005برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--34علمی و کاربردیدانلود فایل
2001032برق گرایش قدرتکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001304برق – الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
9032برق – قدرتکاردانی ناپیوسته1374/03/28فعالتدوینمهندسی برق--299فنی و مهندسیدانلود فایل
2002826برق- قدرت با گرایش تولیدکاردانی ناپیوسته1384/11/08منسوخبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
2002828برق- قدرت گرایش توزیعکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
2002827برق- قدرت گرایش پست و انتقالکاردانی ناپیوسته1384/11/08فعالبازنگریصنعت--63علمی و کاربردیدانلود فایل
2001022برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--92علمی و کاربردیدانلود فایل
2001504برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروکاردانی ناپیوسته1386/03/05منسوختدوینصنعت--92علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰