لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1742مهندسی نفت گرایش حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1740مهندسی نفت گرایش مخازنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
1328مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی مکانیک--414فنی و مهندسیدانلود فایل
2002819مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی صنایعکاردانی ناپیوسته1377/04/07فعالتدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
7159نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالتدوینهنرهای نمایشی--719هنر و معماریدانلود فایل
2001579نوغانداریکاردانی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی--361علمی و کاربردیدانلود فایل
2001539هنرهای چوبیکاردانی ناپیوسته1379/07/24فعالتدوینفرهنگ و هنر--401علمی و کاربردیدانلود فایل
1463هوانوردیکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13940623فنی و مهندسیدانلود فایل
2052پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/03/30فعالتدویننظامی و انتظامی--87علوم پایهدانلود فایل
2001578پرورش اسبکاردانی ناپیوسته1377/01/30فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰