لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9177مهندسی برقکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی برق--159فنی و مهندسیدانلود فایل
9183مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی مکانیک--159فنی و مهندسیدانلود فایل
2609ژنتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/17فعالبازنگریعلوم زیستی--159علوم پایهدانلود فایل
16447ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستاندکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16448ادیان و عرفان گرایش ادیان و مکاتب عرفانی شرقدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16449ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان اسلامدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16443ادیان و عرفان گرایش مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدسدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16420امور تربیتیکارشناسی پیوسته1400/05/11فعالتدوینعلوم تربیتی--945علوم انسانیدانلود فایل
16450تفسیر موضوعیدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
16445علوم اسلامی - تبلیغ و ارتباطات دینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--945علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰