لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16499امنیت اطلاعاتکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16498امنیت اقتصادیکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16501امنیت بین المللکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16497امنیت نرمکارشناسی پیوسته1393/08/21فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13930821علوم انسانیدانلود فایل
16420امور تربیتیکارشناسی پیوسته1400/05/11فعالتدوینعلوم تربیتی--945علوم انسانیدانلود فایل
6828امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتیکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--123علوم انسانیدانلود فایل
6827امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاورهکارشناسی پیوسته1367/02/31منسوختدوینمشاوره--123علوم انسانیدانلود فایل
2001658امور شعب بانککارشناسی پیوسته1378/03/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--375علمی و کاربردیدانلود فایل
6508امور گمرکیکارشناسی پیوسته1376/03/25منسوختدوینمدیریت--342علوم انسانیدانلود فایل
6714انتظامیکارشناسی پیوسته1384/08/21منسوختدویننظامی و انتظامی--562علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰