لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002942مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مدیریت ICTکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--74علمی و کاربردیدانلود فایل
2002941مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش دیتاکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--74علمی و کاربردیدانلود فایل
2002940مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعاتکارشناسی ناپیوسته1390/03/25منسوختدوینصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002939مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریصنعت--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002938چاپ و نشر-تکنولوژی امور تکمیلی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--84علمی و کاربردیدانلود فایل
2002937مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیر طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--398علمی و کاربردیدانلود فایل
2002936مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعیکارشناسی ناپیوسته1379/06/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--398علمی و کاربردیدانلود فایل
2002935مدیریت تبلیغات -فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1388/07/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--141علمی و کاربردیدانلود فایل
2002934مدیریت تبلیغات -تجاریکارشناسی ناپیوسته1388/07/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--141علمی و کاربردیدانلود فایل
2002933مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش کاربردهای ICTکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--74علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰