لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002763عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمانکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2002764عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیککاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2002765عمران-سدوشبکه گرایش سدکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2002766عمران-سدوشبکه گرایش شبکهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001002مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی نیروگاه‌هاکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2001011مکانیک گرایش تعمیرات نیروگاهکاردانی ناپیوسته1382/04/07منسوختدوینصنعت--15علمی و کاربردیدانلود فایل
2003040انرژی تجدید پذیر خورشیدیکاردانی ناپیوسته1398/09/18فعالتدوینعلوم مهندسی--15فنی و حرفه ایدانلود فایل
16455تاریخ تشیع اثنی عشریدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16456تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
16452حکمت هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--15علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰