لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001530ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینصنعت--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001144بازاریابیکاردانی ناپیوسته1386/02/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--90علمی و کاربردیدانلود فایل
2001675بازیافتکارشناسی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
7155بازیگریکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
2001521بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--129علمی و کاربردیدانلود فایل
2001043بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--129علمی و کاربردیدانلود فایل
2001323برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--328علمی و کاربردیدانلود فایل
2001353برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
2001317برق متروکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینصنعت--317علمی و کاربردیدانلود فایل
2001510برق و تأسیساتکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰