لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6157الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیثکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
16048الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--211علوم انسانیدانلود فایل
6155الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--236علوم انسانیدانلود فایل
6833الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
16078الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
6418الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1368/11/15منسوختدوینالهیات--185علوم انسانیدانلود فایل
6835الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--189علوم انسانیدانلود فایل
16239تاریخ تمدن اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24فعالتدوینالهیات--545علوم انسانیدانلود فایل
6847تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08فعالتدوینالهیات--312علوم انسانیدانلود فایل
6003تاریخ و تمدن ملل اسلامیدکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--200علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰