لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001587بهداشت فراورده‌های دامیکاردانی ناپیوسته1377/10/06منسوختدوینکشاورزی--367علمی و کاربردیدانلود فایل
2001117بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001434بهداشت محصولات دامیکاردانی ناپیوسته1389/03/16منسوخبازنگریکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001848بهداشت مواد غذایی با منشا دامیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2001903بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی ناپیوسته1386/01/25منسوختدوینکشاورزی--88علمی و کاربردیدانلود فایل
2001597بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
2001094بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001098بهداشتیار دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1389/02/19منسوخبازنگریکشاورزی--154علمی و کاربردیدانلود فایل
2001298بهره برداری ( کاردان فنی )کاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001614بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوختدوینکشاورزی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰