لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3099چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/08منسوختدوینمنابع طبیعی--115کشاورزیدانلود فایل
2101ژئو الکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/12منسوخبازنگریعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2103ژئومغناطیسکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2138ژئوفیزیک گرایش الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2136ژئوفیزیک گرایش مغناطیس سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2135ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2102ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
2105گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین--117علوم پایهدانلود فایل
1551سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1367/02/10منسوختدوینمهندسی مکانیک--120فنی و مهندسیدانلود فایل
7143موسیقیکارشناسی پیوسته1367/02/18منسوختدوینموسیقی--129هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰