لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2237علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--882علوم پایهدانلود فایل
2238علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/19منسوخبازنگریعلوم زیستی--882علوم پایهدانلود فایل
2239میکروبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/07/26منسوخبازنگریعلوم زیستی--91علوم پایهدانلود فایل
1476مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1477مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1478مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1479مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1480مهندسی معدن گرایش اقتصاد و مدیریت معدنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1481مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنیدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی معدن--730فنی و مهندسیدانلود فایل
6741آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندکتری تخصصی1394/11/24فعالتدوینزبانشناسی--761علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰