لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2055آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی--469علوم پایهدانلود فایل
2071آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی--527علوم پایهدانلود فایل
2072آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی--528علوم پایهدانلود فایل
2576آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ریاضی--1057علوم پایهدانلود فایل
2198آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم ریاضی--560علوم پایهدانلود فایل
16331آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/09منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--339علوم انسانیدانلود فایل
16332آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1008علوم انسانیدانلود فایل
16242آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--755علوم انسانیدانلود فایل
16124آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/06/08فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--239علوم انسانیدانلود فایل
6046آموزش زبان انگلیسیدکتری تخصصی1371/09/15منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--383علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰