لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1153مهندسی مکانیک- تبدیل انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--184فنی و مهندسیدانلود فایل
1154مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/03/02منسوختدوینمهندسی مکانیک--258فنی و مهندسیدانلود فایل
1155مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/11/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--184فنی و مهندسیدانلود فایل
1156مهندسی مواد گرایش سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1366/04/06فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1158مهندسی مواد گرایش ریخته گریکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/04/19فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--397فنی و مهندسیدانلود فایل
1160مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/10/20فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--368فنی و مهندسیدانلود فایل
1161مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/07/26منسوخبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13840726فنی و مهندسیدانلود فایل
1162مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--302فنی و مهندسیدانلود فایل
1163مهندسی نرم افزارکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/04/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--200فنی و مهندسیدانلود فایل
1164مهندسی نساجی-شیمی نساجی و رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمهندسی نساجی--707فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰