لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001675بازیافتکارشناسی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینصنعت--557علمی و کاربردیدانلود فایل
7155بازیگریکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
2001521بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001043بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001323برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--468علمی و کاربردیدانلود فایل
2001353برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001317برق متروکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینصنعت--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001510برق و تأسیساتکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--179علمی و کاربردیدانلود فایل
2001338برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)کاردانی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--488علمی و کاربردیدانلود فایل
2001005برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--75علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰