لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1238مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریمهندسی عمران--661فنی و مهندسیدانلود فایل
2002751مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002749مهندسی فناوری صنایع شیمیایی - تولید کلرآلکالیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینصنعت--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002750مهندسی فناوری منابع طبیعی - امور اراضیکارشناسی ناپیوسته1396/03/23فعالتدوینکشاورزی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
1046مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--501فنی و مهندسیدانلود فایل
1743مهندسی نفت گرایش اکتشافکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1741مهندسی نفت گرایش بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1742مهندسی نفت گرایش حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1740مهندسی نفت گرایش مخازنکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگریمهندسی شیمی--116فنی و مهندسیدانلود فایل
1328مهندسی نگهداری هلیکوپترکارشناسی پیوسته1380/11/28فعالتدوینمهندسی مکانیک--562فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰