لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بازیافتکارشناسی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینصنعت--412علمی و کاربردیدانلود فایل
بازیگریکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--129علمی و کاربردیدانلود فایل
بافت و تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینصنعت--129علمی و کاربردیدانلود فایل
برق خودروهای زرهیکاردانی ناپیوسته1375/08/13منسوختدوینصنعت--328علمی و کاربردیدانلود فایل
برق صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
برق متروکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینصنعت--317علمی و کاربردیدانلود فایل
برق و تأسیساتکاردانی ناپیوسته1371/04/26منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)کاردانی ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینصنعت--337علمی و کاربردیدانلود فایل
برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1383/04/20منسوختدوینصنعت--34علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.